Vi är 5 coacher, mentorer och facilitatorer med egna företag som samverkar för att med synergi och kraft marknadsföra och leverera teamutveckling med TD-processen. Vi finns i Sverige och Danmark och arbetar i allians med 500 facilitatorer internationellt.

Utmärkande för oss är att vi

  • har mångåriga och rika erfarenheter av ledarskap och affärsutveckling från näringsliv och organisationer
  • är auktoriserade av Team Coaching International att arbeta med verktyget Team Diagnostic™
  • arbetar enligt de riktlinjer som har ställts upp av International Coach Federation (ICF)
td authorised 200x68

Klicka på bilden för att lära känna personens bakgrund och erfarenheter.

B 004
Boel Mörner
Stockholm
D 006
Gertrud
Elisabet
Bolin
Lund
A 004
Johan
Högberg
Helsingborg
E 001
Kristina
Dabrowska
Haugsand
Huddinge
C 005
Rolf
Hedman
Malmö