Kunder

Här är exempel på resultat som vi i Team Coaching Nordic har skapat.

Till detta kommer erfarenheter från ett 100-tal fallstudier i vårt internationella nätverk av 500 facilitatorer.

 

Investering i teamutveckling gav en ROI på över 40 %

 Tydligare ledarskap, större intäkter och lägre kostnader. Det blev resultatet när ett konsultföretag inom immaterialrätt investerade i teamutveckling. Dessutom visade den ROI-analys som ingick i uppdraget att investeringen gav en avkastning på över 40 %.

Läs mer...

Stärkt teamanda på utvecklingsbolag inom Life Science

Företaget CellaVision stod 2008 inför ett antal utmaningar i form av kraftigt ökad försäljning, etablering på nya marknader, implementering av ett nytt affärssystem och framtagning av nästa produktgeneration. Detta utan nytt tillskott av ägarkapital. För att klara utmaningarna lät VD Yvonne Mårtensson genomföra en TD-process för sin ledningsgrupp. TD-processen resulterade i större teamkänsla och öppenhet i lednings-gruppen. Den gav också tydligare rollfördelning och att medlemmarna fick insikt i varandras uppgifter.

Läs mer...