Kunder

Här är exempel på resultat som vi i Team Coaching Nordic har skapat.

Till detta kommer erfarenheter från ett 100-tal fallstudier i vårt internationella nätverk av 500 facilitatorer.

 

 

Boel Mörner på Team Coaching Nordic har introducerat begreppet teamcoaching till Blueberry Lifestyles Management grupp. Detta har gett oss en fantastisk möjlighet att få en överblick och förstå principerna kring vårt interna samarbete och varje persons roll i organisationen. Vi har även tittat på verktyg för att kunna applicera dessa tekniker och insikter i vårt dagliga arbete. Jag är övertygad om att dessa insikter och den ödmjukhet som skapats inför varandras utmaningar samtidigt gett oss alla en unik möjlighet att förstå oss själva bättre.

Våra coachingtillfällen är livliga, engagerade och fullpackade med information som gör att vi formar rätt attityder - grundbulten för ökad teamkänsla, trivsel och effektivitet på en arbets-plats. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Boel.

Ulrika Holm VD, Blueberry Lifestyle AB

Jag har tillsammans med Boel Mörner på Team Coaching Nordic genomfört en utvärdering av mitt team med verktyget Team Leader View™. För mig var det en ögonöppnare som gav mersmak!

De verktyg Boel som arbetar med är väldigt enkla att använda. Hennes sätt att arbeta har också stora fördelar jämfört med många andra leverantörer

  • Redan den första delen, som var mellan mig som chef och Boel, gav mig en ny vinkel på hur mitt team fungerar. Jag fick resultat från dag ett!
  • Verktyget fungerar utan att Boel behöver förstå hur min affär exakt fungerar vilket sparar tid
  • Utvärderingen siktar in sig på positiv förändring istället för på utopiska mål. Alla som ägnar sig åt chefskap vet att mål är rörliga och att det är riktningen och farten som är det viktiga - vilket Boels arbetssätt definitivt stödjer!

Att göra en utvärdering av ditt team är något jag varmt kan rekommendera!

Hans Beyer, Global Head of Fixed Income på SEB