Tänk på ditt team...

  • Hur bra är ni på att skapa resultat?
  • Hur bra är ni på att samarbeta?
  • Hur positiva är ni tillsammans?
  • På en skala 1-9, var placerar du ditt team?

Tänk efter ett ögonblick innan du läser vidare.

Är ni i ditt team, som många andra inom det privata näringslivet, mer produktiva än positiva? Då är det en utmaning för er att hantera stress, konflikter och sjukskrivningar som lätt följer i de goda resultatens spår.

Eller hör ni kanske till dem som har riktigt roligt på jobbet med många sociala aktiviteter, men inte särskilt mycket resultat? Här är utmaningen att våga kräva ökad effektivitet och större fokus på produktionen. Och att våga ta konflikter med dem som inte presterar…

I ytterläget – alltför lite glädje och resultat – är drömmen helt förlorad.

Dyker det upp frågor som t ex, varför började jag jobba här? Vilken vision hade vi? Här kan lätt några enstaka medarbetare dra med sig de övriga in i en negativ spiral.

Även framgångsrika team, med hög produktion och en härlig stämning på jobbet har en utmaning: att fråga sig hur de kan utvecklas ännu mer! ”Vad blir nästa steg? Hur fortsätter vi att bygga vårt varumärke både internt och externt?”

När du vänt dig till oss för att göra en TD-process börjar vi just med utmaningen i ditt
team. Nästa fråga är vilket värde det har för er att överbrygga skillnaden mellan verklighet och en tänkt framtid. Det gapet är er potential eftersom alla team kan bli bättre.

Låt oss hjälpa dig och ditt team att bli långsiktigt effektivt och skapa bättre resultat – samtidigt som ni har kul!