Teamutveckling med TD-processen

I Team Coaching Nordic skapar vi teamutveckling med en process som vi kallar TD-processen. Namnet kommer från analysverktyget Team Diagnostic™. Med detta verktyg skapar medlemmarna som första steg en samlad bild av sitt sätt att prestera och samarbeta. Och får i slutet av processen ett mått på hur teamets effektivitet har förbättrats.

TD-processen utmärks av att

  • den verkar över tid och skapar en varaktig förändring i teamets kultur, arbetssätt och kommunikation
  • den bygger på internationell forskning kring teams funktion och prestation
  • coachingen sker på systemnivå, dvs teamet coachas som en helhet

 TD-processen ger möjlighet att ta till vara den inneboende potentialen i teamet för att skapa extraordinära resultat. På ett lustfyllt och inspirerande sätt!